Copyright © Elec-Tech Zhuhai Co., Ltd.

Tel: +86 756 3390073

Fax: +86 756 3390090

 

 

Add : No.1, Jin Feng Road, Tang Jia Wan Town, Xiang Zhou District, Zhuhai City, Guangdong Province, China

Elec-Tech Zhuhai Co., Ltd.

Elec-Tech HK Limited

Tel: (852) 2375-1296 

Fax: (852) 2375-1385

 

 

CONTACT US

Partner of China Market